СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Участие на второкласници и клуб „Традиции и занаяти“ от СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг в честването на 3 март в с. Телиш