СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Ученически съвет  СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг учебна 2023/2024  година

Председател:    Симона Николаева Трифонова – X а клас

Заместник-председател: Мира Викторова Вълова – X а клас

Секретар: Даная Антонова Михайлова – XI б клас

 

Програма за кариерно развитие на учениците 2023/2024 г.

Правилник за дейността на ученическия съвет 2023/2024 г.

План ученически съвет 2023/2024 г.