Ученически съвет  СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг учебна 2018/2019  година

Председател:    Лора Николаева Йошова – IX б клас

Заместник-председател: Младен Йотков Илиев – XI б клас

Секретар: Иван Цветомиров Димитров – XI б клас

Касиер: Николай Николаев Паралийски –  X а клас

Училищни медии: Христо Владимиров Маринов – XI а клас, Иван Цветомиров Димитров XI б клас

 

Правилник за дейността на ученическия съвет за 2016/2017 г.