СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

УЧИТЕЛСКА КОЛЕГИЯ

Учители в начален етап

Класни ръководители – 1-4 клас

Иван Петров Йончев – 1 а клас
Стефани Кръстева Къосовска – 1 а клас
Нели Петкова Митрова – 1 б клас
Ванеса Стефанова Георгиева – 1 б клас
Мая Георгиева Йончева – 1 в клас
Константин Цалков Банков – 1 в клас
Галя Стефанова Николова – 1 г клас
Ирен Валентинова Спасова – 1 г клас
Мирослава Цанова Иванова – 2а клас
Васил Венциславов Василев – 2 а клас
Андреана Василева Николова – 2б клас
Марияна Ангелова Александрова – 2б клас
Грета Петкова Късовска – 2 в клас
Мария Светлинова Белякова – 2 в клас
Иванка Живкова Георгиева – 2г клас
Албена Красимирова Гергова – 2 г клас
Валентина Георгиева Младенова – 3а клас
Виолина Огнянова Авджийска – Лазарова – 3а клас
Маргарита Христова Димитрова – 3б клас
Донко Петков Доков – 3б клас
Боянка Костадинова Кръстева – 3в клас
Поля Пламенова Виткова – 3 в клас
Петя Валентинова Георгиева – 3г клас
Десислава Валентинова Митковска – 3 г клас
Първолета Начева Филипова – 4а клас
Цветанка Йотова Василева – Иванова – 4б клас
Ралица Добрева Петрова – 4в клас
Ани Веселинова Ангелова

Учители ЦОУД
Миглена Христова
Валентина Пламенова Лазарова
Таня Венелинова Иванова

Класни ръководители прогимназиален етап
Елеонора Христова Димова – 5а клас
Евгения Дончева Илиева – 5 б клас
Веселка Иванова Попова – 5 в клас
Иван Красимиров Цветков – 6 а клас
Вергиния Братанова Василева – 6 б клас
Деница Кръстева Петрова – 6 в клас
Кристина Цветанова Ценова – 7а клас
Татяна Павлова Точева – 7б клас
Валя Живкова Стоянова – 7в клас

Класни ръководители – гимназиален етап
Милена Веселинова Кирилова – Печовска – 8 а клас
Валери Илиев Иванов – 8 б клас
Бойка Станчева Атанасова – 9 а клас
Диана Николаева Цветанова – 9 б клас
Грета Стефанова Стоянова– 10а клас
Красимира Атанасова Николова – 10 б клас
Вергиния Александрова Иванова– 11 а клас
Светла Атанасова Лакова– 11 б клас
Даниела Нечовска – 12 а клас
Деница Денева – 12 б клас

Български език и литература
Галина Матеева Кънова
Христина Петкова Атанасова
Милена Веселинова Кирилова – Печовска
Таня Павлова Точева
Благомил Витанов Богданов

Английски език
Бойка Станчева Атанасова
Грета Стефанова Стоянова
Деница Кръстева Петрова
Момчил Симеонов Стоянов
Стела Христова Иванова

Немски език
Маша Атанасова Йорданова

Френски език
Вергиния Александрова Иванова

Руски език
Планета Петрова Митковска
Таня Павлова Точева
Христина Петкова Атанасова

Математика
Евгения Дончева Илиева
Елеонора Христова Димова
Вергиния Братанова Василева
Кристина Цветанова Ценова

Информатика и информационни технологии
Валери Милков Лунголов
Петьо Венелинов Николов
Кристина Цветанова Ценова
Деница Денева
Евгения Дончева Илиева

История и цивилизация
Светла Атанасова Лакова
Христо Цветанов Ватовски
Валери Илиев Иванов

География и икономика
Диана Николаева Цветанова
Валери Илиев Иванов
Светла Атанасова Лакова

Биология и здравно образование
Деница Денева
Цветко Димитров Николов
Даниела Йорданова Нечовска

Физика и астрономия
Красимира Атанасова Николова

Химия и опазване на околната среда
Даниела Йорданова Нечовска
Красимира Атанасова Николова

Изобразително изкуство
Нина Йорданова Горанова

Домашен бит и техника
Валя Живкова Стоянова

Музика
Иван Красимиров Цветков

Физическо възпитание и спорт
Веселка Иванова Попова
Димитър Василев Димитров
Павлин Иванов Спасов

Психолог
Анелия Иванова Йолова

Педагогически съветник
Виктория Евгениева Илиева – Милева