СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

УЧИТЕЛСКА КОЛЕГИЯ  –   уч. 2023-2024 г.

 

Учители в начален етап

Класни ръководители – 1-4 клас

Валентина Пламенова Лазарова – 1а клас

Цветанка Йотова Василева – Иванова – 1а клас

Поля Пламенова Виткова – 1б клас

Виолина Огнянова Авджийска – Лазарова – 1б

Таня Венелинова Иванова – 1в клас

Васил Венциславов Василев – 1б клас

Иван Петров Йончев – 2а клас

Стефани Кръстева Кьосовска 2а клас

Нели Петкова Митрова -2 б клас

Ванеса Стефанова Георгиева -2б клас

Мая Георгиева Йончева – 2 в клас

Константин Цалков Банков – 2в клас

Галя Стефанова Николова – 2г клас

Ирен Валериева Спасова – 2г клас

Мирослава Цанова Иванова – 3а клас

Миглена Стоянова Христова- 3а клас

Андреана Василева Николова – 3б клас

Марияна Ангелова Александрова -3б клас

Грета Петкова Късовска – 3в клас

Мария Светлинова Белякова – 3в клас

Иванка Живкова Георгиева – 3г клас

Албена Красимирова Гергова – 3г клас

Ралица Добрева Петрова- 4а клас

Ани Веселинова Ангелова – 4а клас

Маргарита Христова Димитрова – 4б клас

Донко Петков Доков – 4б клас

Боянка Костадинова Кръстева- 4в клас

Виктория Евгениева Илиева – Милева – 4в клас

Петя Валентинова Георгиева- 4г клас

Десислава Валентинова Митковска

 

Класни ръководители прогимназиален етап

Валя Живкова Стоянова – 5а клас

Кристина Цветанова Ценова – 5б клас

Нина Маргаритова Коцева – 5в клас

Евгения Дончева Илиева– 6а клас

Христинка Петкова Атанасова – 6б клас

Веселка Иванова Попова – 6в клас

Иван Красимиров Цветков – 7а клас

Вергиния Братанова Василева – 7б клас

Деница Кръстева Петрова – 7в клас

 

Класни ръководители – гимназиален етап

Деница Денева Василева – 8а клас

Даниела Йорданова Нечовска – 8б клас

Валери Илиев Иванов– 9а клас

Милена Веселинова Кирилова– 9б клас

Бойка Станчева Атанасова– 10 а клас

Диана Цветанова – 10 б клас

Грета Стефанова Стоянова –11а клас

Красимира Атанасова Николова – 11б клас

Вергиния Александрова  Иванова– 12 а клас

Светла Атанасова Лакова – 12 б

 

Български език и литература

Галина Матеева Кънова

Милена Веселинова Кирилова – Печовска

Таня Павлова Точева

Нина Маргаритова Коцева

Христинка Петкова Атанасова

 

Английски език

Бойка Станчева Атанасова

Грета Стефанова Стоянова

Деница Кръстева Петрова

Момчил Симеонов Стоянов

Йонка Боянова Маринова

Стела Христова Иванова

 

Немски език

Маша Атанасова Йорданова

 

Френски език

Вергиния Александрова Иванова

 

Руски език

Планета Петрова Митковска

Христинка Петкова Атанасова

 

Математика

Вергиния Братанова Василева

Евгения Дончева Илиева

Елеонора Христова Димова

 

Информатика и информационни технологии

Валери Милков Лунголов

Петьо Венелинов Николов

Кристина Цветанова Ценова

Деница Денева Василева

 

История и цивилизация

Валери Илиев Иванов

Христо Цветанов Ватовски

 

География и икономика

Диана Николаева Цветанова

Светла Атанасова Лакова

 

 

Биология и здравно образование

Деница Денева Василева

Цветко Димитров Николов

 

Физика и астрономия

Красимира Атанасова Николова

 

Химия и опазване на околната среда

Даниела Йорданова Нечовска

 

Изобразително изкуство

Нина Йорданова Горанова

 

Домашен бит и техника

Валя Живкова Стоянова

 

Музика

Иван Красимиров Цветков

 

Физическо възпитание и спорт

Веселка Иванова Попова

Павлин Иванов Спасов

Станислав Мариянов Стефанов

 

 

Психолог

Анелия Иванова Йолова