СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

УЧИТЕЛСКА КОЛЕГИЯ

Учители в начален етап

Класни ръководители – 1-4 клас

Мирослава Цанова Иванова – 1а клас
Васил Венциславов Василев – 1 а клас
Андреана Василева Николова – 1б клас
Марияна Ангелова Александрова – 1б клас
Грета Петкова Късовска – 1 в клас
Мария Светлинова Белякова – 1 в клас
Иванка Живкова Георгиева – 1г клас
Албена Красимирова Гергова – 1 г клас
Валентина Георгиева Младенова – 2а клас
Виолина Огнянова Авджийска – Лазарова – 2а клас
Маргарита Христова Димитрова – 2б клас
Иван Петров Йончев – 2б клас
Боянка Костадинова Кръстева- 2в клас
Поля Пламенова Виткова – 2 в клас
Петя Валентинова Георгиева- 2г клас
Цветанка Йотова Василева – Иванова – 2 г клас
Първолета Начева Филипова- 3а клас
Иванка Недкова Радинска – 3б клас
Ралица Добрева Петрова- 3в клас
Миглена Стоянова Христова – 4 а клас
Нели Петкова Митрова -4 б клас
Мая Георгиева Йончева – 4 в клас

Учители ЦОУД
Донко Петков Доков
Валентина Пламенова Лазарова
Ани Веселинова Ангелова
Константин Цалков Банков
Ванеса Стефанова Георгиева
Таня Венелинова Иванова

Класни ръководители прогимназиален етап
Иван Красимиров Цветков – 5 а клас
Вергиния Братанова Василева – 5 б клас
Деница Кръстева Петрова – 5 в клас
Кристина Цветанова Ценова – 6а клас
Татяна Павлова Точева – 6б клас
Валя Живкова Стоянова – 6в клас
Елеонора Христова Димова – 7а клас
Благомил Витанов Богданов – 7б клас
Цветко Димитров Николов – 7в клас
Илияна Петрова Георгиева – 7г клас

Класни ръководители – гимназиален етап
Бойка Станчева Атанасова – 8 а клас
Диана Николаева Цветанова – 8 б клас
Грета Стефанова Стоянова– 9а клас
Красимира Атанасова Николова – 9б клас
Вергиния Александрова Иванова– 10а клас
Светла Атанасова Лакова– 10б клас
Даниела Нечовска – 11 а клас
Деница Денева – 11 б клас
Момчил Симеонов Стоянов –12а клас
Галина Матеева Кънова – 12б клас

Български език и литература
Галина Матеева Кънова
Илияна Петрова Георгиева
Милена Веселинова Кирилова – Печовска
Таня Павлова Точева
Благомил Витанов Богданов

Английски език
Бойка Станчева Атанасова
Грета Стефанова Стоянова
Деница Кръстева Петрова
Момчил Симеонов Стоянов
Атанас Димчев Дилов
Стела Христова Иванова

Немски език
Маша Атанасова Йорданова

Френски език
Вергиния Александрова Иванова

Руски език
Планета Петрова Митковска
Таня Павлова Точева
Илияна Петрова

Математика
Евгения Дончева Илиева
Елеонора Христова Димова
Вергиния Братанова Василева
Кристина Цветанова Ценова

Информатика и информационни технологии
Валери Милков Лунголов
Петьо Венелинов Николов
Кристина Цветанова Ценова
Деница Денева

История и цивилизация
Светла Атанасова Лакова
Христо Цветанов Ватовски
Валери Илиев Иванов
Диана Николаева Цветанова

География и икономика
Диана Николаева Цветанова
Валери Илиев Иванов
Светла Атанасова Лакова

Биология и здравно образование
Деница Денева
Цветко Димитров Николов
Даниела Йорданова Нечовска

Физика и астрономия
Красимира Атанасова Николова

Химия и опазване на околната среда
Даниела Йорданова Нечовска
Красимира Атанасова Николова

Изобразително изкуство
Нина Йорданова Горанова

Домашен бит и техника
Валя Живкова Стоянова

Музика
Иван Красимиров Цветков

Физическо възпитание и спорт
Веселка Иванова Попова
Димитър Василев Димитров
Павлин Иванов Спасов

Психолог
Анелия Иванова Йолова

Педагогически съветник
Галя Стефанова Николова